RO-HU 128

Eco trans system - transport transfrontalier ecologic în zona Socodor - Kétegyháza”

Piste biciclete

8,94 km de piste de bicicletă

Stații transport în comun

7 stații de autobuz

Închiriere biciclete

Serviciu de închiriere - 30 biciclete

Film prezentare proiect

Pentru vizualizare clic aici

Galerie

Regulamentul de funcționare
al serviciului de închiriere biciclete

REGULAMENT

PRIVIND STABILIREA MASURILOR DE ÎNCHIRIERE SI UTILIZARE A BICICLETELOR ACHIZITIONATE IN CADRUL PROIECTULUI „ECO TRANS SYSTEM –TRANSPORT TRANSFRONTALIER ECOLOGIC IN ZONA SOCODOR -KETEGYHAZA”

Articolul 1 - Scopul regulamentului privind utilizarea serviciului de închiriere de biciclete

Prezentul Regulament care ca scop stabilirea masurilor de functionare si utilizare a serviciului de închiriere a bicicletelor achizitionate in cadrul proiectului „Eco trans system –transport transfrontalier ecologic in zona Socodor -Ketegyhaza”, proiect finantat prin Programul de cooperare Interregional INTERREG V-A România – Ungaria 2014 - 2020, Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor, domeniul de intervenţie 7/c : Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile.

Prezentul Regulament se aplica ambilor beneficiari ai proiectului, respectiv comunei Socodor, judetul Arad, Romania – in calitate de lider de proiect si comunei Ketegyhaza, judetul Bekes, Ungaria- in calitate de partener de proiect.

Transportul prin intermediul bicicletelor reprezintă un adaos și o completare flexibilă a transportului în comun și totodată reprezintă o alternativă pentru acesta.

Proiectul mai sus mentionat are ca scop principal utilizarea bicicletei ca o alternativă la alte mijloace de transport poluante, o alternativă ecologică privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Proiectul se adreseaza tuturor utilizatorilor in mod egal, indiferent de rasa sau origine, etnie, religie, credinta, dizabilitati, orientare sexuala sau varsta.

 

Articolul 2 - Condiții generale de acces și utilizare

Pentru a beneficia de biciclete, solicitanții numiți aici utilizatori, pot folosi bunul mobil pus la dispoziție, GRATUIT, în următoarele condiții:

1. Dreptul de utilizare al bicicletei se va obține după semnarea în fișa de folosire a bicicletei, în baza unui act de identitate valid, cu reședință permanentă sau viză de flotant pe raza UAT Socodor.

2. Personalul centrului are obligația de a verifica valabilitatea actului de identitate, precum și identitatea solicitantului. Nu se închiriază biciclete pe buletine provizorii sau acte de identitate expirate.

3. Vârsta minimă a unui utilizator care dorește să beneficieze de o bicicletă este de 14 ani;

4. Utilizatorul poate închiria simultan NUMAI o singură bicicletă.

5. Utilizatorul nu poate închiria o altă bicicletă, dacă anterior nu a predat-o în mod corespunzător.

6. Bicicletele nu se pot utiliza / închiria:

(1) de către minorii sub 14 ani;

(2) pentru transportul de alti pasageri decat utilizatorul;

(3) pentru transportul de substanțe inflamabile, explozive, toxice sau periculoase;

(4) pentru a participa la curse de biciclete;

(5) pentru a fi subînchiriate la terți;

(6) de persoane care sunt sub influența alcoolului sau drogurilor;

(7) în situații de vânt puternic sau furtuni.

7. Prin completarea fișei de folosire a bicicletei, utilizatorul își manifestă acordul expres pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de dreptul de intervenție asupra datelor, precum și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și de a solicita ștergerea datelor. Ștergerea datelor personale poate fi solicitată angajatului de la centrul de închirieri la momentul returnării bicicletei. De asemenea, pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Primăriei. Totodată, în caz de nesoluționare a cererii, utilizatorului îi este recunoscut dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente.

8. În situația în care asupra identității solicitantului planează suspiciuni, personalul centrului va solicita un act de identitate suplimentar. Solicitantului i se va refuza cererea de utilizare a bicicletei, chiar și ca urmare a prezentării unui act de identitate suplimentar, dacă asupra identității acestuia persistă suspiciunile datorate unei neconcordanțe vădite între datele din documentele de identitate și situația ce poate fi constatată în mod real.

Totodată, solicitantului i se poate refuza predarea bicicletei dacă personalul abilitat constată că acesta a consumat băuturi alcoolice, stupefiante sau orice substanțe cu efect halucinogen. De asemenea, predarea bicicletei poate fi refuzată unei persoane cu o conduită necorespunzătoare sau necivilizată, care prezintă manifestări de violență fizică sau verbală ori în alte cazuri întemeiate.

9. Bicicleta este destinată agrementului, nu unor concursuri de performanță.

10. Bicicleta nu intra în proprietatea utilizatorului pe perioada de folosință.

11. În cazul pierderii totale a bicicletei, utilizatorul va achita contravaloarea integrală a bunului. În această situație, personalul responsabil cu distribuția bicicletei va emite utilizatorului o dispoziție de încasare. Plata se va face în baza dispoziției de încasare.

12. Bicicleta va fi returnată în cursul aceleiași zile la centrul de biciclete de unde a fost ridicată.

13. În cazul în care utilizatorul nu returnează bicicleta până la închiderea programului de funcționare, fapta utilizatorului poate reprezenta infracțiune de abuz de încredere, pedepsită, potrivit art. 238 din Codul Penal, cu închisoare între 3 luni și 2 ani, caz în care vor fi sesizate imediat organele competente pentru începerea procedurilor legale de recuperare a bunului și de pedepsire a utilizatorului;

Art. 238 alin. 1 – “Însuşirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept a unui bun mobil al altuia, de către cel căruia i-a fost încredinţat în baza unui titlu şi cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

14. Utilizatorul este obligat sa foloseasca echipamentul inchiriat in conditii de exploatare normala si sa evite lovirea sau pierderea partiala a echipamentului inchiriat.

La aparitia oricarei defectiuni survenite pe eprioada utilizarii (frane, ghidon, sa, cadru, roti, spite, etc.), utilizatorul are obligatia sa anunte personal sau telefonic acest aspect si sa returneze bicicleta in cel mai scurt timp.

Pe perioada de folosință, utilizatorul nu are voie să intervină asupra stării tehnice sau reglajelor bicicletei.

15. In cazul pierderii sau furtului bicicletei, utilizatorul care obligatia sa anunte personal sau telefonic primaria competenta, la datele de contact regasite in Anexele nr. 1 si 2 la prezentul Regulament.

16. Utilizatorul este obligat sa respecte regulile de circulatie in vigoare si sa foloseasca pistele de biciclete acolo unde sunt disponibile.

17. Utilizatorul, atunci cand circula pe drumurile publice pe care ii este permis accesul, trebuie sa respecte prevederile Codului Rutier in vigoare, precum si celelalte prevederi legale referitoare la deplasarea pe bicicleta in siguranta pe drumurile publice sau pe pistele special amenajate.

Nerespectarea de catre Utilizator a obligatiilor mai sus mentionate atrage raspunderea sa exclusiva pentru toate situatiile ivite si/sau pierderile provocate atat utilizatorului cat si posesorului sau persoanelor terte.Semnarea hotărârii comune a consiliilor locale Socodor și Ketegyhaza de înființare și aprobare a regulamentelor de funcționare a serviciilor de închiriere a bicicletelor

Despre proiect

Transport transfrontalier ecologic în zona Socodor - Kétegyháza

Comuna Socodor şi Administraţia Kétegyháza au implementat în parteneriat proiectul “Eco trans system - transport transfrontalier ecologic în zona Socodor - Kétegyháza” prin care s-a urmărit reducerea nivelului de noxe generat de transportul din zona transfrontalieră.

În cadrul proiectului s-au realizat 11,02 km piste de biciclete iluminate care s-au conectat la transportul public (8,94 km piste în Socodor și 2,08 km piste în Kétegyháza), a fost achiziționat un utulaj pentru curățarea pistelor, s-au amenajat 7 stații de autobuz iluminate şi supravegheate video dotate cu suporturi pentru biciclete, s-a înfiinţat serviciul de închiriere a bicicletelor care a fost dotat cu 60 de biciclete şi s-au organiza competiţii de ciclism în localităţile partenere.

Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului INTERREG V- A România - Ungaria, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere durabile şi eliminarea blocajelor (Cooperarea în domeniul accesibilităţii), prioritatea de investiţii 7/c: Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 1.481.134,00 Euro, din care 984.472,00 Euro pentru Comuna Socodor iar 496.662,00 Euro pentru Administraţia Kétegyháza.

Finanțarea proiectului s-a realizat din următoarele surse:

- Fondul European pentru Dezvoltare Regională: 1.258.963,90 Euro

- Guvernul României: 127.971,52

- Comuna Socodor: 19.699,28

- Guvernul Maghiar: 49.661,24

- Administraţia Kétegyháza: 24.838,06.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.


Conținutul acestei pagin web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.